Geography
First  |  Previous  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |   Next  |   Last
Number of hits: 575
Pécsi Márton (szerk.): Budapest természeti képe. Akadémiai Kiadó, 1958
Pécsi Márton (szerk.): Magyarország Nemzeti Atlasza. Kartográfiai Vállalat, 1989
Pécsi, M. (ed.): Environmental and Dynamic Geomorphology. Case Studies in Hungary. Contribution to the First International Geomorphological Conference, Manchester, September 1985. Akadémiai Kiadó, 1985
Studies in Geography in Hungary: 17.
Pécsi, Márton; Schweitzer, F. (eds.): Concept of loess, loess-paleosol stratigraphy. Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, 1995
Loess inForm: 3.
Péczely György: Éghajlattan. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1979
Pinczés Zoltán: Az Erdélyi-medence természeti földrajza. Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998
Pinczés Zoltán: Az Erdélyi-peremhegyvidék természeti földrajza. Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997
Pintér Károly: Horgászati alapismeretek. Agroinform Kiadó, 2014
Pocsai Tamás; Sasvári Ágoston: Úrkút, Csárda-hegy természetvédelmi terület. Tanösvény-vezetőfüzet. Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, 2005
Pangea füzetek
Pokorny Lajos: Magyaroszág tőzegképletei. [Különlenyomat]. [1863]
Ráczi Győző; Varga Péter: Gömöri Tájakon. Gömöri Múzeum és Baráti Köre, 1997
Múzeumi Könyvtár: 4.
Rétvári László (szerk.): A Pilis-Visegrádi-hegység környezetminősítése. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 1986
Romsics Imre: A társadalmasított természet. Adatok Kalocsa környékének történeti földrajzához. Országos Közművelődési Központ Módszertani Intézete, 1987
Homokmégyi műhelytanulmányok: 4.
Rozlozsnik Pál; Schréter Zoltán; Telegdi Roth Károly: Az esztergomvidéki szénterület bánya-földtani viszonyai. M. Kir. Földtani Intézet, 1922
A Magyar Királyi Földtani Intézet Kiadványai
Rómer Flóris: A Bakony. Terményrajzi és régészeti vázlat. [Reprint]. Nyomatott Sauervein Gézánál, 1860
Sárkány-Kiss, Andrej; Hamar, József (eds.): The Cris/Körös Rivers' Valleys. A study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Liga Pro Europa; Tisza Klub, 1997
TISCIA monograph series
Siklóssy László: Svábhegy. A svábhegyi nyaralásnak száz esztendős s a Svábhegyi Egyesület alapításának negyven esztendős emlékére kiadta a Svábhegyi Egyesület. [Reprint]. Athenaeum, 1929
Simon Tibor: Talajtan mint a növényökológia alapja. Jegyzet. Tankönyvkiadó, 1963
Sitásová, E.; Fulin, M.; Duda, R.: Bodvianska pahorkatina - Bódvai dombság. Keletszlovákiai Múzeum, 2005
Slíz György: Felfedezések a föld alatt. Magyarország új barlangjai 2003-2013. Szent Özséb Barlangkutató Egyesület, é. n.
First  |  Previous  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |   Next  |   Last