Geography
First  |  Previous  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |   Next  |   Last
Number of hits: 575
Nemerkényi Antal; Gazda István: Id. Lóczy Lajos emlékezete születésének 150. évfordulóján . Magyar Földrajzi Társaság; Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2000
A múlt kiemelkedő magyar tudósai
O'Connor, G. A.; Bohn, H.; McNeal, B.: Talajkémia. Mezőgazdasági Kiadó; Gondolat Kiadó, 1985
Oravecz János: Kőpark. Duna-Ipoly Nemzeti Park Ig., 2004
Tanösvények Budapest körül: 5.
Orbán Róbert (szerk.): Gyalogtúrák Nyugat-Dunántúlon. B. K. L. Kiadó, 2008
Ördög F. (szerk.); Ördög Ferenc (szerk): Komárom megye földrajzi nevei. Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1985
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai: 169.
Pantó Endre; Podányi Tibor; Pantó Gábor; Moser Károly: Rudabánya ércbányászata. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, 1957
Papp Gábor: A Kárpát-övezetben felfedezett ásványok, kőzetek és fosszilis gyanták története. Magyar Természettudományi Múzeum, 2002
Studia Naturalia: 14.
Papp Gábor (szerk.); Kecskeméti Tibor: Földünk hazai kincsesházai. Tanulmányok a magyarországi földtudományi gyűjtemények történetéről. Magyar Természettudományi Múzeum, 1994
Studia Naturalia: 4.
Papp Károly: A Magyar Birodalom vasérc- és kőszénkészlete. M. Kir. Földtani Intézet, 1915
Pálfai Imre (szerk.): A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái. Nagyalföld Alapítvány, 1994
A Nagyalföld Alapítvány kötetei: 3.
Pálfai Imre (szerk.): A II. szegedi holtág-konferencia (2004. szeptember 21.) előadásai. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2005
Pálfai Imre (szerk.): Magyarország holtágai. Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, 2001
Pálfai Imre (szerk.): Tisza-völgyi holtágak. KHVM, 1995
Pápay László: Kristálytan, ásvány-, kőzettan. JATE Press, 2006
Pécsi Márton: A magyarországi Duna-völgy kialakulása és felszínalaktana. Akadémiai Kiadó, 1959
Földrajzi monográfiák: 3.
Pécsi Márton: A magyarországi löszszelvények litosztratográfiai tagolása.
Pécsi Márton; Sárfalvi Béla: Magyarország földrajza. Akadémiai Kiadó, 1960
Pécsi Márton: Negyedkor és löszkutatás. Akadémiai Kiadó, 1993
Elmélet-módszer-gyakorlat: 54.
Pécsi Márton: Szerkezeti és váztalajképződés Magyarországon. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 1997
Elmélet-módszer-gyakorlat: 57.
Pécsi Márton (szerk.): Budapest természeti földrajza. Akadémiai Kiadó, 1959
First  |  Previous  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |   Next  |   Last